Tady je nám dobře – hledáme slušné zverimexy

Tady je nám dobře 5Oškubaní, znudění, frustrovaní nebo psychicky narušení papoušci jsou stále častějším zjevem v kamenných obchodech s exotickými zvířaty. Obsluhy moha zverimexů zanedbávají péči zejména o velké druhy papoušků, nebo dokonce ani nevědí, co takoví ptáci vyžadují a jak pestrá má být jejich strava. Rozhodli jsme se proto usnadnit zákazníkům orientaci a označit obchody, které se dokáží o takové papoušky řádně postarat a nevystavují je pouze jako magnety na zákazníky.

Zverimexy, které splňují následujících pět kritérií, mohou získat samolepku (viz obrázek vpravo), kterou si vylepí na výlohu nebo dveře prodejny, a podle ní lidé poznají, zda v tom daném obchodě nejsou papoušci týráni. Samozřejmě to neznamená, že všechny ostatní zverimexy jsou špatné, jen se tímto způsobem snažíme navnadit majitele kamenných obchodů, aby o tuto pečeť usilovali a zejména aby zlepšili podmínky, v nichž chovají velké papoušky.

Patero správného zacházení s papoušky ve zverimexech

  1. Správná velikost klece – papoušek v ní může bez problémů roztáhnout obě křídla
  2. Vhodné krmivo – nejen směs zrní, ale i čerstvé ovoce a zelenina, ořechy a sezónní plody
  3. Udržování čistoty – klec není nadmíru znečištěna trusem, nepáchne, v napáječce je čistá voda
  4. Péče o peří – papoušci jsou pravidelně roseni nebo sprchováni, nejsou jim zastřihávány letky
  5. Sociální kontakt a hra – personál udržuje kontakt s papouškem, poskytuje mu rozptýlení

žako

Pečeť správného zverimexu uděluje web Ararauna.cz a jeho spolupracovníci po ujištění, že konkrétní obchod skutečně splňuje výše zmíněných pět bodů. O samolepku může zažádat i sám provozovatel zverimexu na adrese admin@ararauna.cz. Poté bude prověřen při namátkové anonymní kontrole a vyrozuměn, zda pečeť může získat. Zverimexy, které získají označení „Tady je nám dobře“, organizátoři projektu v budoucnu opět navštíví, aby se ujistili, že kvalita jejich péče o papoušky odpovídá nárokům patera správného obchodu s exotickými ptáky.

Zverimex, který má vylepenou samolepku „Tady je nám dobře“, a není uveden v následující databázi webu Ararauna.cz, není právoplatným držitelem této pečeti a tudíž na něj nelze nahlížet jako na obchod, který toto označení získal čestně.

Aktuality k tomuto projektu najdete na speciální stránce na Facebooku

Databáze zverimexů: tady je papouškům dobře