Breaking News :

Novým předsedou Českého svazu chovatelů je Radek Novotný, který stojí za brněnskou výstavou Moravia

Kdo bude novým předsedou Českého svazu chovatelů? Do prosincové volby jde pět kandidátů

Česko zavádí možnost elektronických žádostí o registrační listy CITES, eurocitesy a permity. Papírové časem zruší

Umělá inteligence pomůže díky stovce záznamníků umístěných v pralese monitorovat ary zelené v Kostarice

Arové škraboškoví u soukromých chovatelů: ACTP je začala vyvážet, čtyři ptáci zamířili i na Slovensko

Osud zabavených arů kobaltových v Surinamu a Bangladéši vzbuzuje otázky. Ptáci zmizeli neznámo kam

ACTP vyvezla do Indie nejen ary škraboškové, ale taky ary kobaltové a amazoňany ohnivé. Nejbohatší rodině v zemi

Jak se Zoo Zlín podařilo odchovat dvojzoborožce indické? Prozradí kurátor Václav Štraub na přednášce 9. prosince ve Vlčí Habřině

Jaká je EXOTIKA 2023 v Lysé nad Labem? Vystavuje tukany, aratingy žluté či mutační lorie

EXOTA Olomouc 2023: Návrat ve velkém stylu. Překonala všechny předchozí ročníky

78 druhů exotů a poprvé i sovy a ledňáci: jak vypadala letošní výstava v Třebechovicích pod Orebem?

Dvacítka nevládních organizací tlačí na přísnější podmínky pro obchodování s druhy CITES I v Evropské unii

They’re back! Kennedy Darling, named to return to

Success humble is good not teacher failure makes you

The most Mid-South Farm on Gin Show in them March

Talent crisis gives Aaron Finch his Test-match chance

Překvapení: čeští aktivisté za práva zvířat také odmítají pozitivní seznamy, žádají ale pro chovatele odborné zkoušky

UVNITŘ DOKUMENTY – Nejen samotní chovatelé, ale i čeští aktivisté za práva zvířat se zapojili do odporu proti vzniku celoevropských pozitivních seznamů zvířat, které by určovaly, jaké druhy zvířat je možné vlastnit v zájmovém chovu. Přitom to byli právě aktivisté, ale ze západní Evropy, kteří prostřednictvím Evropského parlamentu prosadili, aby se tématem celounijního pozitivního seznamu zvířat začala vážně zabývat Evropská komise. Ta letos na jaře vypsala výběrové řízení na realizátora studie vhodnosti a proveditelnosti evropského pozitivního seznamu zvířat a v současné době vybírá z přihlášených společností vítěze. Jasno by měla mít koncem roku. Čeští aktivisté se dosud k otázce vzniku pozitivních seznamů zvířat nijak nevyjadřovali.

To už od tohoto týdne neplatí, protože v pondělí vydala Nadace na ochranu zvířat tiskovou zprávu, v níž otevřeně nesouhlasí se zavedením pozitivního seznamu zvířat v České republice. „Stávající úprava zákona na ochranu zvířat proti týrání již reguluje či dokonce zakazuje vlastnictví určitých druhů zvířat a stanovuje množství povinností pro chovatele určitých druhů či skupin (některé druhy šelem, lidoopi, zvířata vyžadující zvláštní péči). Další podmínky chovu zvířat stanovuje legislativa vztahující se k druhům chráněným podle CITES,“ vypočítávají zástupci nadace. Pro chov všech dalších druhů zvířat platí jasná pravidla podle zákona na ochranu zvířat proti týrání. „Zvíře nesmí být chováno jako zvíře v zájmovém chovu, jestliže nejsou zabezpečeny přiměřené podmínky pro zachování jeho fyziologických funkcí a zajištění jeho biologických potřeb nebo jestliže se zvíře nemůže adaptovat, přestože tyto podmínky zabezpečeny jsou,“ konstatuje Nadace na ochranu zvířat.

Vyjádření k pozitivním sezn… by Jan.Potucek

Drobní chovatelé nedodržují pravidla, míní nadace

V České republice jsou tisíce chovatelů zájmových druhů zvířat, kteří se podle nadace chovu věnují desítky let, chovají zdravá zvířata ve špičkových podmínkách a pro své odchovy vybírají vhodné chovatele s nesmírnou láskou a péčí, poskytují následný chovatelský servis včetně např. zpětného převzetí či odkoupení zvířete při vzniklých problémech u nového chovatele. „Bohužel zde narážíme i na problém, že spousta chovatelů vlastnících např. pouze jedno zvíře nemá povinnost si obstarat informace o jeho chovu, a tak často nemá povědomí nebo nerespektuje nároky nezbytné k zdravému a spokojenému životu konkrétního jedince. V takových případech dochází k týrání zvířat, které není až na výjimky postiženo a zvířatům není zajištěna adekvátní péče,“ dodává však Nadace na ochranu zvířat.

„Jelikož jsme národem chovatelů, víme, že zvíře si lze obstarat rozličnými způsoby včetně burz, bazarů, inzercí, či od drobnochovatelů, kde se prodejci povinnostmi pro „živnostníky“ řídit nemusí a pravděpodobně také neřídí,“ píší zástupci nadace, kteří rovnou přicházejí s návrhem řešení. „V nedávné době byla novelou zákona na ochranu zvířat proti týrání stanovena povinnost chovatelů absolvovat kurz k péči o vybrané druhy šelem a lidoopů. Nadace na ochranu zvířat je přesvědčena, že obdobné kurzy by měly být legislativou stanoveny pro chovatele většiny druhů a skupin zájmových zvířat. (…) Víme, že tento cíl je velmi ambiciózní, ale chceme-li předejít zákazu chovu většiny zájmových druhů zvířat (pozitivní seznamy), měli bychom, jakožto chovatelé, přistoupit k tomu, že by naše schopnosti a dovednosti měly být prokázány.“

Ať chovatelé absolvují kurzy zakončené zkouškou, navrhují aktivisté

Jako příklad nadace uvádí povinnost absolvování chovatelského kurzu s následnou závěrečnou chovatelskou zkouškou. „Vždyť právě profesionálně vedené kurzy mohou přispět k našemu rozvoji a znalostem a tím pádem i větší spokojenosti námi chovaných zvířat,“ konstatuje. „Nadace na ochranu zvířat nesouhlasí se zavedením seznamu živočichů, které je/bude povoleno držet v soukromém vlastnictví (tzv. „pozitivnímu seznamu“), ale navrhuje zpřísnění / regulaci chovu některých druhů a skupin zvířat v zájmovém chovu – a to i prostřednictvím úprav stávající legislativy ve prospěch zavedení povinnosti uložené chovatelům absolvovat chovatelský kurz k vybraným druhům a skupinám zvířat zakončený (závěrečnou) chovatelskou zkouškou (dle nastavených kvalifikačních standardů).“

Zajímavé je, že tisková zpráva Nadace na ochranu zvířat ve svém závěru odkazuje na petici proti zavedení pozitivních seznamů zvířat, kterou organizuje Lenka Šíšová ze společnosti Zoorekvalifikace, pořadatelka placených kurzů pro ošetřovatele, dovozce, přepravce a chovatele exotických zvířat. Tuto petici, kterou si veřejnost často plete s podpisovou akcí pořádanou skupinou chovatelů terarijních zvířat a exotického ptactva (včetně webu Ararauna.cz), podporuje také poslankyně Nina Nováková (KDU-ČSL), která pravidelně pořádá v Poslanecké sněmovně kulaté stoly na téma budoucnosti zájmových chovů v České republice. Na příští pondělí 23. října připravila celodenní konferenci na toto téma, kde vystoupí i Lenka Šíšová v rámci panelů Zájmové chovy v kontextu národní a evropské legislativy a Rozvoj zájmového chovatelství: vzdělání a osvěta, příklady dobré akce.

Konference „Budoucnost… by Jan.Potucek

Úvodní foto: Jan Potůček, Ararauna.cz

Předchozí článek

Na světě je už nejméně 331 arů škraboškových. Z dvacítky vypuštěných do přírody přežilo 13, informoval kurátor ACTP

Dálší článek

Řešit zdraví papoušků až ve chvíli, kdy nastanou potíže, je nezodpovědné, říká veterinář Lorenzo Crosta

Nejčtenější