ČSCH a KPEP chtějí sjednotit pravidla pro výstavy bodovaných exotů, Český klub chovatelů agapornisů je proti

Jednotný systém pro soutěžní výstavy bodovaných exotických ptáků v České republice chtějí prosadit Český svaz chovatelů (ČSCH) a Klub přátel exotického ptactva (KPEP). Návrh nových společných pravidel organizace zveřejnily v červnovém vydání časopisu Nová EXOTA. „Cílem je sjednotit podmínky na výstavách v naší zemi a následně umožnit srovnání výsledky naší chovatelské práce se zahraničím,“ uvádí ve společném prohlášení předseda KPEP a manažer výstavy EXOTIKA Lysá nad Labem Ladislav Žoha, ředitel výstavy EXOTA Olomouc Jan Sojka a předseda Ústřední odborné komise chovatelů okrasného a exotického ptactva ČSCH Martin Kabát.

Podle zveřejněných pravidel by ČSCH a KPEP měly každý rok nejpozději do konce srpna vyhlásit termín a místo národní výstavy udělující titul Mistra ČR pro následující rok. Těmito výstavami by měly být pouze EXOTIKA Lysá nad Labem nebo EXOTA Olomouc (první se koná každoročně, druhá jednou za dva roky). Titul Mistra ČR by pak mohl získat pouze vystavovatel, který je členem klubů nebo organizací, které spadají pod ČSCH a KPEP. „Titul Mistr ČR může získat pouze jeden nejvíce bodovaný pták v kategorii. S ohodnocením minimálně 93 bodů, může být i jednotlivec z kolekce,“ navrhují předkladatelé. V každé kategorii musí vystavovat nejméně tři chovatelé s nejméně šesti exempláři nebo třemi kolekcemi.

Zákaz bodovaných výstav před EXOTOU a EXOTIKOU

Titul Mistr ČR se má udělovat v kategoriích barevní kanáři, postavoví kanáři, kříženci, evropská, euroasijská a americká avifauna, barevné andulky, postavové andulky, zebřičky, amadiny Gouldové, ostatní drobní exoti, agapornisové, malí papoušci, korely, velcí papoušci, měkkožraví, hrabaví a jiní ptáci. „Bodování se bude provádět na základě platného standardu C.O.M. a platného českého standardu. Plemena, či barvy, které nejsou uznány ani v jednom z výše uvedených standardů, nemohou získat titul Mistr ČR,“ stojí v návrhu jednotných pravidel. Mistry ČR musí schválit komise složená z předsedy sboru posuzovatelů, posuzovateli daných odborností a zástupce pořadatele výstavy.

Asi nejkontroverznější částí navrhovaných pravidel je celostátní zákaz pořádání bodovaných výstav dva týdny před konáním národní výstavy, na které budou vyhlášení Mistři ČR (tedy EXOTY Olomouc nebo EXOTIKY Lysá nad Labem). Pořádat by bylo možné pouze propagační výstavy nesoutěžního typu a na soutěžní výstavy by nesměl být delegován žádný posuzovatel ČSCH. „V případě, že posuzovatel v tomto termínu na území ČR oboduje jakoukoli soutěžní výstavu, bude mu pozastavena činnost pro daný kalendářní rok a podmínečně vyloučen ze sboru posuzovatelů. Při opětovném porušení pravidel bude vyloučen ze sboru posuzovatelů ČR, o čemž rozhoduje disciplinární komise,“ uvádí se v návrhu pravidel.

Organizátoři Exoty Olomouc 2014: Je škoda, že specializované kluby chovatelů ignorují velké výstavy

Nová pravidla mají platit od roku 2021

Vystavovatel, který by se dva týdny před pořádáním EXOTY Olomouc nebo EXOTIKY Lysá nad Labem zúčastnil neschválené bodované výstavy v České republice, by nemohl vystavovat na výstavách, které mají statut národní výstavy (tedy na EXOTĚ Olomouc a EXOTICE Lysá nad Labem, a to současně v jeden rok, i když Mistři ČR se budou vyhlašovat jen na jedné). ČSCH a KPEP by zároveň nepovolili v této době konání bodovaných výstav svým složkám, organizacím a klubům. Všechna tato omezení by měla začít platit od roku 2021, pro letošní rok tedy ještě ne. Všechny další bodované výstavy mimo EXOTU Olomouc a EXOTIKU Lysá nad Labem mají pořadatelé nahlásit ČSCH a KPEP a musí být zveřejněna v jejich kalendáři výstav.

„Výstava zde neuveřejněná není považována za povolenou dle výše uvedených ustanovení,“ píší dále navrhovatelé jednotných pravidel pro bodované výstavy exotického ptactva. Pořadatelé „povolených“ bodovaných výstav pak musí do dvou týdnů od ukončení výstavy poskytnout hlášení o jejím průběhu předsedovi Ústřední odborné komise chovatelů okrasného a exotického ptactva ČSCH a předsedovi KPEP s uvedením počtu a druhů vystavených ptáků, seznamem posuzovatelů a vystavovatelů. Prakticky by tak vznikla hierarchie bodovaných výstav, na jejímž vrcholu by byly EXOTIKA Lysá nad Labem (spolupořadatelem je KPEP) a EXOTA Olomouc (pořadatelem je ČSCH). S tím však nesouhlasí některé specializované kluby.

Český klub chovatelů agapornisů odmítá kritiku organizátorů Exoty Olomouc

Nenecháme si zrušit naši výstavu, zlobí se agapornisáři

Navrhovaná pravidla přímo odmítl Český klub chovatelů agapornisů, který každoročně koncem září pořádá celostátní bodovanou výstavu agapornisů v Brně a ta by se termínově nevešla do „ochranné lhůty“ dvou týdnů před EXOTOU Olomouc. „Předložený text definuje společná pravidla a podmínky pro pořádání výstav exotického ptactva členů ČSCH a KPEP. Kromě obecně stanovených pravidel a požadavků, se kterými se lze v některých případech ztotožnit, vnímáme velkou část pravidel jako zásah do samostatnosti klubů a snahu o omezení jejich činnosti na úkor donucení vystavovatelů a klubů k účasti na „národních“ výstavách,“ uvádí klub ve stanovisku, které zveřejnil na svém webu.

Český klub chovatelů agapornisů upozorňuje i na finanční nevýhodnost nových pravidel pro vystavovatele bodovaných ptáků, kteří by nově měli za účast na národní výstavě platit klecné 60 Kč za každého vystaveného ptáka, přičemž v roce 2019 bylo například na EXOTICE Lysá nad Labem účtováno 100 Kč za každého vystavovatele bez ohledu na to, kolik ptáků vystavil. „Pro vystavovatele to znamená několikanásobné zvýšení nákladů, které zcela jistě nepovede k cíli zvýšení počtu vystavených ptáků. To vše u velkých, komerčních výstav, které jsou schopny generovat příjmy ze vstupného, pronájmu stánků apod. Současně se to vydává za „podporu chovatelství“ – zatleskejme,“ uvádí klub chovatelů agapornisů.

Miloslav a Marek Blažkovi: Agapornise chováme 15 let, ale stále se ještě máme co učit

Letitý spor s EXOTOU Olomouc opět ožil

V minulosti se Český klub chovatelů agapornisů dostal do křížku s pořadateli EXOTY Olomouc, kteří klubu nabízeli, aby svoji celostátní bodovanou výstavu pořádal v rámci EXOTY. Nynější návrh pravidel proto považují za určitou formu odplaty za to, že spolupráci nepřijali. Právě s EXOTOU Olomouc by nyní termínově výroční výstavy agapornisářů kolidovaly. „Největší událostí pro členy našeho klubu a další chovatele agapornisů je naše samostatná klubová výstava, která se každoročně koná v Brně (dříve v Újezdu u Brna). Současně se náš klub tradičně účastní propagační výstavy exotického ptactva v Botanické zahradě UK v Praze a soutěžní výstavy EXOTIKA Lysá nad Labem (Polabské derby agapornisů),“ píše výbor klubu ve svém stanovisku.

„Naši členi se poslední roky úspěšně účastnili i největší výstavy agapornisů na světě – BVA Masters v Belgii, kde je mimochodem v agapornisech 3x větší konkurence, než na světových šampionátech. Tyto výstavy jsou pro nás prioritou a i naše klubová výstava bude nadále odpovídat termínům tak, aby nebyla s těmito událostmi z pohledu prezentace agapornisů v kolizi. Rozhodně nebudeme upravovat kalendář pořádání výstav a povinně předávat byrokratická hlášení cizím subjektům (např. jmenné seznamy vystavovatelů, aby si pak někdo mohl kontrolovat „docházku“ dle výše uvedených pravidel) a ani se „dovolovat“, kdy si můžeme, a nebo nemůžeme pořádat výstavu s ohledem na termín konání komerční výstavy v jiném kraji,“ dodává klub, který není součástí ČSCH, ale formálně existuje pod KPEP.

Češi vezou ze světového šampionátu COM v Portugalsku 31 medailí, z toho devět zlatých

„Patříme pod KPEP, ale pravidla neuznáváme“

Začátkem července uplyne právě 10 let od podepsání dohody Českého klubu chovatelů agapornisů o spolupráci s KPEP. „Cílem našeho klubu je s touto jedinou a největší organizací sdružující chovatele exotického ptactva v České republice partnersky spolupracovat i v nadcházejících letech. Slovo spolupráce znamená oboustrannou vzájemnou podporu, nikoliv podřizování se přáním jiných organizací. Je tedy jednoznačné, že pro nás má v rámci spolupráce smysl a oboustranný přínos výstava EXOTIKA v Lysé nad Labem, nikoliv jiné subjekty, které se snaží zvýšit svou uvadající prestiž konstatováním o ještě více „národnější a mezinárodnější výstavě“,“ zmiňuje klub opět svoje ne příliš dobré vztahy se zástupci EXOTY Olomouc.

Ačkoli tedy formálně spadá pod KPEP, který je jedním z iniciátorů nových pravidel pro bodované výstavy exotických ptáků v České republice, Český klub chovatelů agapornisů se nehodlá těmito pravidly řídit: „Konstatujeme, že text nebyl s naším klubem projednán, publikovaná pravidla se na nás nevztahují a nehodláme se jimi povinně řídit. Odmítáme veškeré direktivní kroky z publikovaného textu ve smyslu „nesmí, nepovolí, zakazuje …“,“ uzavírá klub ve svém prohlášení, které podepsalo šest ze sedmi členů výboru klubu.

Úvodní foto: Jan Potůček, Ararauna.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..