Proč existují dvě podpisové akce proti pozitivním seznamům zvířat a jak tato situace vznikla?

Od konce letních prázdnin se jako koordinátor podpisové akce proti záměru zavedení tzv. pozitivních seznamů zvířat pro zájmový chov v Evropské unii potýkám s problémem, jak lidem, kteří by chtěli podpořit protest proti zavádění takového seznamu, vysvětlit existenci další podobné petice. Proč čeští chovatelé organizují dvě fakticky stejné podpisové akce, obě pod záštitou Českého svazu chovatelů (ČSCH), který oběma dává prostor na svém webu? Možná bude nejlepší popsat chronologicky, jak samotné protesty proti pozitivním seznamům zvířat v Česku vznikly.

Někdy koncem loňského roku jsem stále častěji při hledání témat pro Araraunu narážel na otázku vzniku pozitivních seznamů zvířat. Co to vlastně je ten „pozitivní seznam“? Je to výčet druhů zvířat, která mohou chovat soukromí chovatelé. V několika evropských zemích tyto seznamy vznikaly už od roku 2015 a v současné době platí v osmi členských státech EU. Zároveň se několik aktivistických skupin „za práva zvířat“ ze západní Evropy rozhodlo zatlačit na Evropský parlament, aby inicioval vznik jednotného pozitivního seznamu zvířat platného pro celou Unii. Od konce loňského roku jsem se proto soustředil na země, kde pozitivní seznam zvířat přijali na národní úrovni, nebo se k tomu chystaly, a postupně jsem o nich začal na Ararauně vydávat seriál. Ukázalo se, že pozitivní seznam je velmi nebezpečný nástroj, který může vážně ohrozit chovatelství jako takové:

Jaký je rozdíl mezi peticí a podpisovou akcí

Mezitím aktivisté ze západní Evropy rozjeli vlastní kampaň za vznik celoevropského pozitivního seznamu zvířat a už loni v listopadu přesvědčili Evropský parlament, aby vyzval Evropskou komisi k vytvoření studie vhodnosti a proveditelnosti takého celounijního seznamu. To by se samozřejmě dotklo i českých chovatelů. Začali jsme tedy s přáteli chovateli přemýšlet, jak takovému vývoji zabránit. V březnu letošního roku jsem vytvořil prezentaci, co to je pozitivní seznam zvířat, jak funguje v několika evropských zemích a co se chystá z celoevropského hlediska a vystoupil jsem s ní na členské schůzi naší ZO ČSCH Exotáři Východní Čechy. Začátkem dubna mě telefonicky oslovil Petr Roth, někdejší manažer ministerstva životního prostředí, kterého si najala Terarijní společnost Praha, aby „zastavil“ přípravu celoevropského pozitivního seznamu zvířat.

V té době jsme už s přáteli ze ZO ČSCH Exotáři Východní Čechy uvažovali o spuštění petice, v níž by chovatelé vyjadřovali nesouhlas se vznikem pozitivních seznamů zvířat. Petr Roth nám vysvětlil, že petice není šťastné řešení, protože by musela být někomu adresována. A zatím ji nebylo komu adresovat, protože Evropská komise byla vyzvána Evropským parlamentem k vytvoření studie proveditelnosti, ale sama ji sepisovat nebude, nýbrž na jejího realizátora vypíše výběrové řízení. Shodli jsme se tedy na tom, že místo petice zorganizujeme podpisovou akci, u které nemusí být konkrétní adresát, a že později podpisové archy předáme společnosti, která zvítězí v tendru Evropské komise na realizátora studie proveditelnosti celoevropského pozitivního seznamu zvířat.

ČSCH přebírá záštitu nad naší podpisovou akcí

Bylo nám jasné, že aby měla podpisová akce šanci na úspěch, potřebuje podporu nějaké velké chovatelské organizace. Proto jsme prostřednictvím Ústřední odborné komise chovatelů okrasného a exotického ptactva ČSCH oslovili Český svaz chovatelů, který svolil, abychom na jeho webu vytvořili speciální sekci se základními informacemi a dokumenty ke stažení – vysvětlením, proč jsou pozitivní seznamy zvířat špatné, logem protestní akce („STOP pozitivním seznamům“) a čistopisem podpisového archu. Stránku připravil Jiří Stejskal, jednatel ZO ČSCH Exotáři Východní Čechy ve spolupráci s administrátorem webu ČSCH. Na konci května bylo vše připraveno a 1. června jsme oficiálně zahájili sběr podpisů. Díky Petru Rothovi a jeho kontaktům se akci podařilo zpropagovat i mezi chovateli terarijních zvířat a akvaristy, včetně pořadatelů největších chovatelských burz u nás, jako je Terrabazar, Živá exotika, Fauna trhy Ostrava nebo Aqua Terra.

Petr Roth udržoval čilou komunikaci se zástupci Evropské komise, konkrétně s lidmi z oddělení CITES při generálním ředitelství pro životní prostředí. Díky tomu jsme měli čerstvé informace o přípravě výběrového řízení na realizátora studie proveditelnosti celounijních pozitivních seznamů. Zároveň Petr Roth přišel s myšlenkou sestavit seznam konzultantů za Českou republiku, kteří by byli k dispozici vítězné společnosti při sestavování studie proveditelnosti a informovali by ji o postojích chovatelské veřejnosti. Za chovatele exotického ptactva jsem byl mezi tyto konzultanty jmenován já a Luboš Tomiška, oba jakožto zástupci Českého svazu chovatelů a Klubu přátel exotického ptactva (KPEP).

Předseda ČSCH přichází s vlastním “revolučním“ nápadem

Že mezi odbornou veřejností rezonuje nesouhlas se zaváděním pozitivního seznamu zvířat, ukázal i březnový seminář v Poslanecké sněmovně, který zorganizovala poslankyně Nina Nováková (nestraník za KDU-ČSL). Ji i většinu účastníků této akce jsme informovali o zahájení podpisové akce proti záměru vzniku celoevropského pozitivního seznamu zvířat. Podpisová akce se rozjížděla těsně před letními prázdninami a od začátku získala řadu spolupracovníků, kteří zřídili stálá nebo pravidelná podpisová místa v různých koutech České republiky. Informace o této akci vydaly časopisy Chovatel a Nová Exota, naopak redakce časopisu Papoušci se odmítla v této věci angažovat, protože ji považuje za „politikum“. Podařilo se nám dostat na „otvírák“ Televizních novin na Nově i na titulní stranu regionálních Deníků.

Začátkem letních prázdnin jsme se dozvěděli, že předseda ČSCH Ondřej Matouš připravuje na téma pozitivního seznamu zvířat vlastní tiskovou zprávu a její text se nám dostal do rukou ještě před jejím plánovaným zveřejněním. Ukázalo se, že problematiku pozitivního seznamu zvířat ne úplně pochopil a spojuje ji s invazními druhy, což jsou dvě různé věci. Na začátku tiskové zprávy pozitivní seznamy odmítá, ale potom vlastně tuto myšlenku vítá a navrhuje, že pokud budou přijaty, neměly by se týkat organizovaných chovatelů, konkrétně tedy členů ČSCH – a že tuto výjimku vyjedná se státem. To bylo dost silné prohlášení a nebylo nám jasné, na základě čeho se předseda ČSCH domnívá, že by něco takového prošlo, navíc ve vztahu k evropskému nařízení (notabene když ČSCH jen několik měsíců předtím odmítl Matoušovými ústy návrh Evropské komise na povinné registrace všech zájmových chovů v EU).

Místo kulatého stolu vzniká tajně další petice

Tisková zpráva předsedy ČSCH nakonec nevyšla, ale probíhala čilá komunikace mezi ním a Petrem Rothem, abychom si ujasnili naše postoje a další kroky. Předseda ČSCH Ondřej Matouš navrhl uspořádal malý kulatý stůl, na kterém bychom si vše vyříkali a kterého by se zúčastnili i zástupci neorganizovaných chovatelů, zejména pak teraristů. I když to byla inciativa z jeho strany, kterou jsme vítali, nakonec Ondřej Matouš přestal komunikovat a na žádný kulatý stůl nedošlo. Místo toho mi začátkem srpna zatelefonovala Lenka Šíšová ze společnosti Zoorekvalifikace, která pořádá různé placené kurzy pro chovatele zvířat, aby mě informovala, že vzniká petice proti vzniku pozitivních seznamů zvířat a ona, protože byla petičním výborem zvolena za její koordinátorku, by s námi ráda navázala spolupráci.

Lenka Šíšová mi doslova řekla, že ve chvíli, kdy dostala na starosti koordinaci příprav petice, z internetu zjistila, že naše podpisová akce existuje už několik měsíců a proto by bylo dobré, kdybychom naše kroky koordinovali. Marně jsem se jí pokoušel vysvětlit, že pokud vznikne petice na stejné téma jako naše podpisová akce, bude se to lidem jenom plést a budou si pokládat otázku, proč se konají dva protesty na totéž téma. Snažil jsem se ji přesvědčit, aby svolala schůzku mezi jejich petičním výborem a naší neformální skupinou ještě předtím, než svoji petici spustí. Lenka Šíšová slíbila, že se o to pokusí, ale vzhledem k času dovolených to neviděla moc reálně. Potom se už neozvala a 15. srpna skutečně odstartovala petice proti pozitivnímu seznamu zvířat adresovaná Poslanecké sněmovně.

Záludnost podepisování online: bez Bank ID nebo datovky podpis neplatí

Na rozdíl od naší podpisové akce je tato petice tedy určená konkrétnímu adresátovi, a existuje také možnost ji podepsat online, a to buď na Portálu občana prostřednictvím bankovní identity nebo datové schránky, nebo na webu Zoorekvalifikace.cz, kde se ale sbírají jen jména a adresy podporovatelů do formuláře, což nemá vůbec žádnou vypovídající hodnotu, protože chybí podpisy podporovatelů (jde tedy jen o seznam, který by si mohl vytvořit každý). I u naší podpisové akce jsme často naráželi na otázku, zda ji bude možné podpořit online. Ale protože nejde o petici, nebylo možné využít nástroje ePetice na Portálu občana a webu Ministerstva vnitra a jiný způsob, kdy by bylo možné sbírat elektronické podpisy, nás nenapadl. Jde totiž o to, že takový elektronický podpis by musel být ověřitelný a bankovní identitu, datovou schránku nebo certifikát pro elektronický podpis má jen minimum českých chovatelů.

Jakmile odstartovala „druhá petice“ proti pozitivním seznamům, okamžitě se na sociálních sítích objevily mylné komentáře, že je konečně možné podpořit podpisovou akci elektronicky. Lidé si tedy spojovali naši podpisovou akci s jejich peticí. V konečném důsledku je jedno, zda člověk podepíše jednu nebo druhou, nebo dokonce obě. V našem případě budou podpisy putovat do Bruselu společnosti, která bude pro Evropskou komisi vytvářet studii proveditelnosti celoevropských pozitivních seznamů zvířat a může ovlivnit její vyznění. V případě „druhé“ petice není jasné, čeho chtějí autoři docílit, protože ji adresují české Poslanecké sněmovně, která přípravu celoevropského pozitivního seznamu zvířat nemůže nijak ovlivnit. Nemluvě o tom, že většina poslanců ani netuší, že něco takového může vzniknout.

Zbytečný zmatek a pocit zmaru a podrazu

Výsledkem je jenom tříštění sil a zbytečný zmatek, ve kterém musíme neustále lidem vysvětlovat, že jde o dvě různé podpisové akce a v čem se liší. Nejsmutnější na tom celém je fakt, že předseda ČSCH Ondřej Matouš celou dobu věděl o tom, že podpisová akce proti pozitivním seznamům zvířat EU již probíhá, jím vedená organizace nad ní převzala záštitu a dala jí prostor na svém webu i v časopise Chovatel, ale když se měl sejít s organizátory této podpisové akce, přestal komunikovat a najednou se objevil v petičním výboru nové petice na stejné téma. Nyní jsou na webu ČSCH na dvou různých místech výzvy k podepisování dvou různých protestů proti pozitivním seznamům zvířat EU a zmatek dosáhl svého vrcholu.

A výsledek? Naše podpisová akce má k dnešnímu dni 3374 vlastnoručních podpisů na papírových arších. Petice pana předsedy ČSCH má přes Portál občana 99 ověřených elektronických podpisů prostřednictvím Bank ID nebo datové schránky a dalších 305 podporovatelů, kteří vyplnili formulář na webu Zoorekvalifikace.cz a následně tento podpis potvrdili přes svůj e-mail, což ale nelze považovat za důvěryhodný elektronický podpis. Co zamýšlí petiční výbor s touto akcí do budoucna a jak s ní naloží Poslanecká sněmovna, je ve hvězdách. Možná se to dozvíme tuto neděli 10. září na setkání organizátorů obou protestních akcí na ústředí ČSCH v Praze, kam má dorazit i poslankyně Nina Nováková. Pachuť z jistého druhu podrazu ale zůstává. Každopádně naše podpisová akce pokračuje navzdory všem těmto skutečnostem.

Úvodní koláž: Ararauna.cz

Předchozí článek

Nejvzácnější druh papouška z novozélandské pevniny má obydlet ostrov Anchor, kde už žijí kakapové

Dálší článek

Přehled ptačích burz a výstav pro víkend 8. až 10. září 2023

Nejčtenější