Papoušek malovaný (Psittacella picta)

Papoušek malovanýZástupce málo známého papouščího rodu Psittacella, který se v zajetí takřka nevyskytuje. Ptáci obvykle do několik dní až týdnů do dovozu hynou. Papoušek malovaný je celkově zelený, na spodní části těla bledší, temeno a záhlaví má hnědavě červené. Líce a příuší jsou šedohnědé, po stranách krku má úzký žlutý proužek, který je někdy rozšířen přes zadní část krku, takže tvoří jakýsi límec. Bradu, hrdlo a horní prsa má modré, plášť a záda zelené s černým příčným páskováním, kostřec a vrchní krovky křídelní žlutavě zelené. Ocas je zelený, zobák modravě šedý, na špici bělavý, oko oranžové a běhák tmavě šedý. Dorůstá délky 19 cm a hmotnosti do 80 g.

Papoušci malovaní se vyskytují výhradně na západní části Papui-Nové Guineje. Jde o vysokohorského papouška, obvykle žije v nadmořské výšce 2 400 až 4 000 metrů, spatřen byl ale i ve výšce 1 400 m. Má rád lesy, které sousedí s otevřenou krajinou, a raději se pohybuje v nízkých porostech. Není příliš hojný, jeho sledování je velmi komplikované. Existují dva poddruhy: papoušek malovaný papuánský (Psittacella picta picta) a papoušek malovaný olivový (Psittacella picta excelsa). Třetí poddruh, papoušek malovaný horský (Psittacella picta lorentzi) je od roku 2014 podle Josepha del Hoya uznáván za samostatný druh papoušek Lorentzův (Psittacella lorentzi).

Chov v zajetí

Neexistují žádné záznamy o tom, zda byl vůbec někdy chován v zajetí. Jeho příbuzný papoušek Brehmův (Psittacella brehmii) byl v minulém století opakovaně dovezen do Spojených států i Evropy, nikdy ale nepřežil déle než dva až tři měsíce. K úhynu docházelo bez zjevných příčin a náhle. Příčinou bude patrně špatná volba krmiva. Papoušci rodu Pssitacella jsou rovněž zvyklí na chlad, zřejmě jim tedy nebude vyhovovat ani chov v uzavřených voliérách.

Dostupnost a cena

Prakticky nedostupný druh.

Výskyt v českých a moravských ZOO

Nechová jej žádná ze zoologických zahrad v České republice.