Ara škraboškový (Cyanopsitta spixii)

Jediný druh papouška na světě, který je oficiálně prohlášen za vyhubeného, poslední desítky exemplářů žijí jen v zajetí. Jde o střední druh ary, dorůstá délky 56 cm a hmotnosti 360 gramů. Oproti jiným arům není příliš pestře zbarvený, je nenápadně šedomodrý. V přírodě žil na malém území ve východní Brazílii, kde byl poslední exemplář spatřen v roce 2000. V té době zde přežíval už jediný samec, který vytvořil pár se samicí ary marakány. Před jeho zmizením měli být do přírody vypuštěni arové škraboškoví odchovaní v zajetí, ale ztrátou posledního divoce žijícího jedince byl tento projekt zastaven.

Ara škraboškový ale nikdy nebyl v přírodě běžný. V roce 1819, kdy byl objeven, se jeho populace odhadovala na 180 jedinců. Poměrně brzy ale začala dramaticky klesat, zejména kvůli úbytku jeho biotopu – kácení hnízdních stromů. Už v roce 1984 žili v přírodě jen čtyři poslední ptáci tohoto druhu. Osud ary škraboškového inspiroval tvůrce animovaného filmu Rio, který popisuje záchranu tohoto druhu papouška. Stejně jako většina dalších arů je i tento zařazen do přílohy přílohy I Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES).

Chov v zajetí

V roce 2011 žila na celém světě v zajetí asi stovka jedinců. Chovnou knihu vede Loro Parque Tenerife na Kanárských ostrovech, kde se daří tento druh každoročně odchovávat. Nejvíce arů škraboškových ale vlastní chovná stanice Al Wabra v Kataru, kde jich bylo ke konci roku 2011 celkem 56, z toho 27 jich tato stanice odchovala. Osm arů škraboškových bylo v Loro Parque Tenerife, čtyři v ZOO Sao Paulo v Brazílii, tři v Lymington Foundation v Sao Paulu v Brazílii a čtyři v chovné stanici ACTP v Berlíně, kde byla v roce 2011 odchována dvě mláďata.

Kromě toho je uváděno dalších 20 exemplářů v soukromých chovech v Brazílii, 18 jedinců u chovatelů ve Švýcarsku, čtyři v ptačím parku Walsrode v Německu, čtyři u soukromého chovatele na Filipínách, čtyři u soukromého chovatele v Kataru a jeden v ZOO Neapol v Itálii. Podle neověřených zpráv vlastní aru škraboškového i nejmenovaní chovatelé ve Spojených státech, Japonsku, Portugalsku a bývalých zemích Jugoslávie.

Dostupnost a cena

Ara škraboškový je prakticky nedosažitelný jak pro soukromé chovatele, tak pro zoologické zahrady a chovné stanice. Vzhledem k tomu, že jde o nejvzácnější druh papouška na světě, na kterého se vztahuje ta nejpřísnější ochrana, nelze jej získat legální cestou. Ještě v dobách, kdy ve volné přírodě žily poslední exempláře tohoto druhu, za ně zájemci na černím trhu nabízeli 40 tisíc dolarů (pro porovnání: dnešní cena ary hyacintového je 20 tisíc dolarů). Nyní se cena ary škraboškového na černém trhu odhaduje na 200 tisíc dolarů a více (v přepočtu asi čtyři miliony korun).

Výskyt v českých a moravských ZOO

Nechová jej žádná ze zoologických zahrad v České republice.


Evropská unie uvažuje, že zakáže chov většiny exotických zvířat. Pojďme tomu zabránit!

!!! Podpisová akce proti pozitivním seznamům ZDE !!!