Lori měsíčkový (Trichoglossus capistratus)

Lori měsíčkovýPůvodně spadal pod loriho mnohobarvého jako endemický poddruh lori mnohobarvý timorský (Trichoglossus haematodus capistratus). Protože však lori timorský jako samostatný druh již v české systematice existuje (Trichoglossus iris), pracovní český název nově uznaného druhu (pro potřeby tohoto atlasu) vychází z anglického názvosloví. Alternativou může být i název lori Edwardův, který se používá jak v angličtině, tak v němčině. Ve starší literatuře býval uváděn také jako samostatný druh pod českým názvem lori modrolící. Od loriho mnohobarvého se liší žlutooranžovými prsy a spodními křídelními krovkami, a také fialově modře proužkovanými lícemi, čelem a přední částí temene.

Existují tři poddruhy: lori měsíčkový timorský (Trichoglossus capistratus capistratus), lori měsíčkový sumbský (Trichoglossus capistratus fortis) a lori měsíčkový wetarský (Trichoglossus capistratus flavotectus). Obývají výhradně ostrovy Timor a Sumba v Indonésii, kde byli v minulosti velmi pronásledováni a odchytáváni pro nelegální obchod s exotickými ptáky. Podle mezinárodní organizace BirdLife International byl v letech 1981 až 2005 zaznamenán černý obchod se 100 tisíci jedinců tohoto druhu. I když není jasné, jak početná je jeho současná populace na Timoru, BirdLife International předpokládá, že loriů měsíčkových ubývá. Proto byl zařazen do Červené knihy ohrožených živočichů IUCN do kategorie „nejméně znepokojivý“ (LC).

Chov v zajetí

V zajetí není až tak vzácný, v České republice jej poprvé odchoval v roce 2002 Marcel Kohout. Nyní jej vlastní několik českých chovatelů. U poddruhu fortis bohužel docházelo v minulosti k časté hybridizaci s poddruhem capistratus, respektive flavotectus a u privátních chovatelů se tak vyskytuje velmi sporadicky. Poddruh flavotectus se v čisté formě zřejmě v privátních evropských chovech nevyskytuje. Pochlubit se jím ale může například ptačí park Loro Parque na ostrově Tenerife.

Dostupnost a cena

Ačkoli nejde o příliš vzácný druh, od českých chovatelů jej zřejmě neseženete. Podle chovatele loriů Tomáše Horyny se v tuzemsku neobchoduje, cena na evropském trhu se pohybuje okolo 200 až 300 euro za mladého ptáka (přibližně 5 400 až 8 100 korun).

Výskyt v českých a moravských ZOO

Nechová jej žádná ze zoologických zahrad v České republice.