Peja škraboškový (Prosopeia personata)

Peja škraboškovýVzácnější příbuzný peji červenolesklého, který se vyskytuje výhradně na ostrovu Viti Levu v souostroví Fidži. Je jasně zeleně zbarvený, na spodní části těla a spodních krovkách křídelních bledě zelený. Čelo, uzdičku a obličej má černé, střed prsou žlutý, střed břicha oranžový. Vnější prapory letek ručních jsou tmavě modré, ocasní pera zelená s modrým nádechem, zespodu šedočerná. Zobák má šedočerný, oko oranžové, běhák tmavě šedý. Samice má hlavu a zobák menší než samec. Dorůstá délky 47 cm a hmotnosti do 300 g.

Ve volné přírodě se vyskytuje na ostrovu Viti Levu, v minulosti zřejmě obýval i nedaleký ostrov Ovalau. Je poměrně početný, podle monitoringu z let 2002 až 2005 měla jeho populace čítat 88 tisíc ptáků (podle optimistické verze dokonce přes 100 tisíc jedinců). To je mnohem více, než se dříve předpokládalo. Přesto je veden z Červené knize ohrožených živočichů IUCN jako potenciálně ohrožený v kategorii NT. Důvodem je úbytek původního biotopu peů škraboškových – tropických lesů, které nahrazují magahonové plantáže – a to téměř o třetinu za posledních patnáct let.

Chov v zajetí

Ze všech tří druhů pejů je nejméně častý. To při faktu, jak raritní je chov toho nejčetnějšího – peji červenolesklého – znamená, že jde opravdu o velmi výjimečně chovaného papouška. Odhaduje se, že z deseti pejů chovaných v zajetí na celém světě připadá jeden peja škraboškový. Přesto se jej v minulosti dařilo několikrát dovézt do Evropy, ovšem úspěšného odchovu nebylo docíleno. Jeden soukromý chovatel ve Spojených státech ale zaznamenal odchov u páru složeného z peji červenosklého a peji škraboškového.

Za zmínku stojí také mutační žlutý peja škraboškový, který měl být v roce 1879 chován v zoologické zahradě v Hamburku. Masku na hlavě neměl černou, ale žlutou. Nyní jej v Evropě nikdo s největší pravděpodobností nechová, a podobné to bude i ve Spojených státech.

Dostupnost a cena

Prakticky nedostupný druh.

Výskyt v českých a moravských ZOO

Žádná tuzemská zoologická zahrada je nechová.

Na úvodní sekvenci videa je peja červenolesklý, v čase 2:28 se objevuje peja škraboškový