Papoušek Lorentzův (Psittacella lorentzi)

Papoušek LorentzůvDo roku 2014 byl považován za poddruh příbuzného papouška malovaného (Psittacella picta), konkrétně za papouška malovaného horského (Psittacella picta lorentzi). Jako samostatný druh jej vyčlenil Joseph del Hoyo, ne všichni ale tuto novou systematiku uznávají. Od papouška malovaného se liší zelenomodrými stranami hlavy, zejména pod zobákem. Samec má temeno a záhlaví olivově hnědé, strany hlavy zelenomodré, vzadu tmavší, hrdlo zelenomodré. Břicho je žlutavě zelené, kostřec a vrchní krovky ocasní černě a žlutě páskované. Dorůstá délky 20 cm a hmotnosti do 80 g.

Ve volné přírodě obývá Sněžné hory a Západní Irian na Papui-Nové Guineji, tedy západní část ostrova (papoušek malovaný se vyskytuje na východní části). Jde vyloženě o vysokohorský druh, na který lze narazit i ve výšce 4 000 metrů nad mořem. Proto také jeho anglický název v překladu zní „papoušek ze Sněžných hor“. Vzhledem k nedostupnému terénu se o životě papouška Lorentzova příliš mnoho neví. Můžeme být rádi, že existuje několik zdařilých fotografií, které ještě před něklika lety nebyly dostupné. Ve své domovině sice není častý, ale zdá se, že jeho stavy neklesají a nic jej neohrožuje.

Chov v zajetí

Není jasné, zda se jej někdo pokusil odchytit a vyvézt z Papui-Nové Guineje. Jako vysokohorský pták se jen velmi těžko aklimatizoval na chov v zajetí. Jeho příbuzný papoušek Brehmův (Psittacella brehmii) byl sice v minulosti několikrát importován, ale veškeré pokusy o jeho chov v zajetí skončily do několika týdnů až měsíců úhynem. Důvodem je patrně nevhodné krmivo a celkově špatná přizpůsobilost druhu k životu v nižších polohách.

Dostupnost a cena

Prakticky nedostupný druh.

Výskyt v českých a moravských ZOO

Nechová jej žádná ze zoologických zahrad v České republice.