Peja kadavský (Prosopeia splendens)

Peja kandavskýDonedávna byl považován za poddruh známějšího, ale v zajetí rovněž vzácného peji červenolesklého. Od něj se odlišuje karmínově červenou barvou (peja červenolesklý je spíše červenočerný), přes horní plášť má široký modrý límec. Čelo, uzdičku a peří u kořene kolem spodní čelisti zobáku má červené. Je poněkud menší než peja červenolesklý, dorůstá délky 42 cm a hmotnosti do 260 g. Vyskytuje se především v lesích, ale přizpůsobil se i životu v zahradách a zemědělsky obdělávané půdě.

Ve volné přírodě peja kadavský obývá ostrovy Kadavu a Yoko Ono v souostroví Fidži, uměle byl vysazen i na ostrově Viti Levu, který je přirozeným teritoriem příbuzného peji škraboškového. Ze všech tří žijících druhů pejů je nejvíce ohrožen, Červená kniha ohrožených živočichů IUCN jej vede v kategorii zranitelných (VU), v níž je mimochodem zařazen například ara hyacintový. Ve volnosti je spíše slyšet než vidět, jde o velmi hlasitý druh. Zajímavé je, že dosud bylo vědecky popsáno jen několik málo hnízdění v přírodě. Domorodci ale hnízda často vybírají a mláďata chovají jako domácí mazlíčky.

Chov v zajetí

V minulosti se v zajetí vyskytoval rozhodně častěji. Už v 19. století jej dovezly zoologické zahrady v Londýně, Berlíně a Hamburku. Ve Spojených státech jej chovala ZOO San Diego, která dosáhla částečného úspěchu s odchovem, když se v roce 1973 vylíhlo jedno mládě, ale rodiče jej nekrmili. O rok později odchovali jedno mládě, později však byla hnízdění tohoto páru neúspěšná. Na Novém Zélandu byl odchován kříženec peji červenolesklého a peji kadavského. Koncem minulého století se podařilo tento druh rozmnožit i v Evropě.

Nyní není příliš jasné, zda a kolik jedinců se vyskytuje v evropských chovech. Rozhodně bude mnohem vzácnější než peja červenolesklý. Chová jej například Loro Parque na Tenerife. Vyžaduje velké venkovní voliéry, protože je zdatný letec. Nepříjemný je jeho hlas – drsné pronikavé pištivé volání. Stejně jako ostatní pejové je aktivní zejména velmi brzy ráno a před soumrakem, čímž se liší od jiných papoušků. Ráno totiž bývá aktivní mnohem dříve než jiné papouščí druhy.

Dostupnost a cena

Prakticky nedostupný druh, který chová jen velmi omezený počet evropských chovatelů a příležitostí ke koupi je minimum. Cena však bude astronomická.

Výskyt v českých a moravských ZOO

Žádná tuzemská zoologická zahrada je nechová.